Amaç ve Kapsam:

Bu yönergenin amacı, Üniversitenin ulusal ve uluslararası ilişkilerinin ikili anlaşma, program ve projeler çerçevesinde başlatılmasına zemin hazırlamak, bu ilişkileri başlatmak, yürütmek ve geliştirmek üzere faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili kurumsal düzenlemeler kapsar şekilde, Üniversiteniz ile Diyalektik Uluslararası Eğitim A.Ş arasında temsilcilik İŞ BİRLİĞİ  sözleşmesi yapmak istiyoruz.

Diyalektik Uluslararası Eğitim olarak;  Üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitim araştırma faaliyetlerinde uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci ve bilim insanlarının Üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı olmak ve uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanarak hem üniversitenin hem de çevre ekonomisinin  gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Diyalektik Eğitim olarak; Üniversitenin ulusal ve uluslararası toplum  ile etkin bir iletişimini temin etmek için  ve dış dünyadaki en iyi fırsatlara ilişkin bilgi akışını sağlamak ve bunlardan nasıl yararlanılacağı konusunda uzmanlık hizmeti vermektir.

Diyalektik Eğitim olarak; ilkeleri doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

Üniversitenin ihtiyaçları ve potansiyeli dikkate alınarak yabancı üniversitelerle aşağıda hedefleri gerçekleştirmek üzere işbirliği kurmak, geliştirmek ve sürdürmek: Öğrenci değişimi, Öğretim elemanı değişimi, Ortak program, proje, araştırma ve toplantı — Diğer alanlarda karşılıklı işbirliği

  1. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının koordine ettiği başta Free movement in educationErasmus olmak üzere tüm program ve projeleri ve Türkiye-Ukrayna Ortak İşbirliği Programları, Ulusal ve Uluslararası Projelere Programlarını Üniversite adına yürütmek.
  2. Ulusal veya uluslararası projeler konusunda bilgi akışı sağlamak, Üniversitedeki öğretim elemanlarının proje üretmesine ve/veya bu projelerde yer almasına yardımcı olmak gerektiğinde bu projeleri bizzat yürütmek.
  3. Uluslararası proje, program, seminer, kurs, yaz okulu ve benzeri fırsatları üniversitedeki öğrenci ve öğretim elemanlarına duyurmak amacıyla tanıtım toplantıları düzenlemek, tanıtıcı bildiriler dağıtmak, web sayfasından duyurmak, ilanlar asmak ve/veya e-posta göndermek.
  4. Avrupa Birliği Eğitim Programları ve sunulan kaynaklarından yararlanarak yurtdışı eğitim ve araştırma programlarına katılacak öğretim elemanlarına yardımcı olmak için gerekli düzenlemeleri yapmak ve yürütülmesini sağlamak.
  5. Avrupa Birliği Eğitim Programları için Üniversiteye azami ödeneğin ayrılmasını sağlamak ve ödeme ve harcamaların planlamasını yapmak.
  6. Uluslararası protokol yazışmalarını Türk üniversiteleri adına hazırlamak ve yurtdışı ziyaretlerini planlamak.
  7. Ulusal ve uluslararası eğitim ve tanıtımla ilgili fuar ve etkinlikleri takip etmek, düzenlenmesine yardımcı olmak, bu tür faaliyetleri planlamak ve katılmak.
  8. Uluslararası değişim programlarına katılacak öğrenci ve öğretim elemanlarından ihtiyaç duyanlara kısa dönemli yabancı dil eğitiminin verilmesi için ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve oryantasyon programları düzenlemek.
  9. Yabancı üniversitelerden gelecek öğrenci ve öğretim elemanlarının konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve oryantasyon programları düzenlemek.
  10. YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu ) tarafından uygulanması planlanan Ulusal Değişim Programı (UDEP) çerçevesinde yurt içindeki yüksek öğrenim kurumlarıyla işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini sağlamak ve ortak eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet projelerinin planlanmasına ve yürütülmesine katkıda bulunmak.

Diyalektik Uluslararası Eğitim Dış Ticaret A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı
 Ali  UZUN