Diyalektik (Business News ile Röportaj)

 HEDEFİMİZ, ÖĞRENCİLERİMİZE EN KALİTELİ EĞİTİMİ SAĞLAMAK!

Hedeflerinin, eğitim alanında kendilerine katılan öğrencilere en kaliteli eğitimi sağlamak ve onların seçtikleri alanlarda en iyi yerlere gelmelerinde aracı olup köprü kurmak olduğunu söyleyen Diyalektik Uluslararası Eğitim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uzun, “Öğrencilerimizin memnuniyeti ve mezuniyet sayısı arttıkça anlaştığımız üniversiteler de artarak devam edecektir. Eğitim sürecine gönül veren herkesi bilgi almak için dahi olsa belirli izolasyonlar eşliğinde yüz yüze ya da online olarak bilgi almaya ve kurumumuzu tanımaya davet ediyoruz” dedi.

Ali Bey, öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1964 yılı Amasya doğumluyum, bir kız babasıyım Adalet Bakanlığı bünyesinde yaklaşık 29 yıl memur olarak uzun süre çalıştım ve memuriyet görevimi 2015 yılında İstanbul’da tamamlayarak, eğitim alanındaki iş hayatıma başladım, bunun yanında çeşitli ticari faaliyetlerde bulundum. Yine gelişen bu süreçte Uluslararası Hukuk alanında Eğitimlerim ise halen devam etmekte olup; Diyalektik Uluslararası Eğitim A.Ş kurumunda yönetim kurulu başkanlığım devam etmektedir.

Akademik kimliklerinizden de bahsedebilir misiniz?

Aristoteles; “Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir” der. Bilimin her alanına ilgiliyim ve çeşitli alanlarda uzmanlıklarım mevcut; Devam etmekte olan Hukuk eğitimimle birlikte her alanda kendi birikimimi ve temelimi kuvvetlendirme adına diplomalarımı tamamladım.

Şöyle ki; Turizm Otel İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Seyahat İşletmeciliği ve Rekreasyon Yönetimi Hizmetleri gibi alanlarda uzmanlığım, eğitim ve deneyimim de mevcut, aslında çok yönlü bir yapıda ilerleyen bir insanım.

Firmanız hakkında bilgi verir misiniz?

Eğitim hayatımın her alanında kıymet verdiğim ve gelişim için olmazsa olmaz olarak nitelendirdiğim bir değer, ülkemizde ve yurt dışında eğitimin belirli kademelerini birleştirerek uluslararası düzeyde anlaşmalarla buradaki gençlerimize ve eğitim almak isteyen her yaş vatandaşımıza aracılık ederek diploma almalarını ve farklı uzmanlık alanları edinmelerini sağlamak amacıyla Diyalektik Uluslararası Eğitim A.Ş firmasını kurduk, amacımız bu sektördeki imkanları artırarak herkesin eğitim yolunda ilerlemesini sağlamak ve gelişmesine destek vermek.

Pandeminin çalışmalarınıza etkileriyle ilgili neler söylemek istersiniz?

Her kurum gibi pandemiden bizlerde etkilenmiş bulunmaktayız. Ancak Kurum olarak online alt yapımızı destekleyerek ilerlediğimiz bir süreç oluşturduk. Bağlantılarımızı online düzlemeye çekilerek iletişimi koparmadan öğrenci işlemlerimize ve eğitimlerine devam etmelerini sağladık, yine pandemi koşullarında gerekli izolasyonları sağlayarak mağduriyeti en aza indirmeyi hedefledik. Şu an faaliyetlerimiz aktif ve işler bir vaziyette devam etmektedir.

Ülkemizin eğitim sistemi konusundaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Eğitimde amaç tek bir doğrultu olmamalı diye düşünüyorum. Bizim bugün okul olarak baktığımız kurumlar aslında devletin en köklü sistemini ve geleceğin anne babalarının, çalışanlarının filizlendiği yer. Bu sebeple önemli olan iyi bir birey yetiştirmek ve bunu çok yönlü yapabilmek. Bildiğiniz gibi öğrenciler ailelerinden daha fazla zamanı öğretmenleri ve eğitim gördükleri yerlerde ya da pandemi sebebiyle artık online ortamda geçiriyorlar. Bir çocuğun mental gelişiminin yanında atletik gelişimi, sanatsal ve beceri yanını keşfetmesi ve özgüvenini destekleyen tarzda ilerleyen bir sistemin ülkemizi daha da kalkındıracağına inanıyorum. Kısaca branş derslerinin boş ders kabul edilmediği ve ana dilin yanında öğrencinin çok dilli (çeşitli dillerde) eğitiminin temellerinin sağlam atılması ve ödev ve ezber eğitimi dışında ilgi ve beceri düzeyine göre öğrencilerimizin yönlendirilmesi,  ileride anne baba isteğiyle gelinmiş meslekler ve mutsuz çalışanlar yerine kendi istekleri ile belirli yerlere gelen mesleğini seven ve işini iyi yapan insanları artıracaktır.

Yurtdışındaki üniversitelerle ne tür çalışmalar yürütmektesiniz? Bunu bir örnekle aktarır mısınız?

Şöyle ki: 20 Temmuz ve 11. Eylül 2020 Yılında H.S. Skovoroda Milli Pedegoji Üniversitesi ile kurumum ve şahsım adına yaptığım sözleşme de; her iki tarafın sorumluluklarının ve sözleşmenin konusunun ve içeriğinin ne olacağını, üniversitenin sorumluluklarının neler olduğunu, sözleşme süresinin ne kadarla bağımlı kalınacağı  (5+5 yıl süreli) gibi, temsilci (Diyalektik Eğitim A.Ş) olarak bizim sorumluluklarımızın neler olduğunu, müfredata %20 Türk Hukuku okutulması ve Türk hukukunun kodifikasyonunu yapılması, eğitim müfredatına uygun ve yürürlükteki kanunlar uygun bir şekilde, uzmanlık alanında öğrencilerin bulunmasına dair maddelerle hem bizleri hemde anlaştığımız kurumları güvende tutacak ilkelerle ilerliyoruz. Bu maddelerinde yazılı olarak ıslak imzalı olarak kayıt altına alıyoruz.

Ukrayna, Kanada, Almanya, Amerika ve İngiltere üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yapma şansı veriyorsunuz. Konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?

Aslında bu şansı veren biz değiliz aracılığını yapan bizleriz. Belirli okullarda müfredat yönetmeliğine ve kanunlara uygun bir şekilde yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde tarafımızca üniversitelerden öğrenci adına tanzim edilen Öğrenci Kabul davetiyesi temin edilip, ilgili konsolosluktan öğrenci vizesi alındıktan sonra, Dil ve Yeterlilik Sınavını başarı ile tamamlayan tüm öğrencilere, lisansının programını tamamlayan her eğitim dalında ve bölümünde öğrenciye yüksek lisan.. Yüksek lisan eğitimi tamamlayan öğrenciye ise, Doktora yapma imkanı sunulmaktadır. Bu öğrencilere danışmalık adı altında her hangi bir ücret talep edilmeyip eğitim ücret bedelini tercih ettikleri okul banka hesabına okul görevlileri nezaretinde bizzat kendileri yatırmaktadırlar.

Ukrayna ile denklik ve fark ders olmadan, okuma imkanını nasıl sağlıyorsunuz?

Şöyle ki;  İş birliği içinde olduğumuz H.S. Skovoroda Milli Pedegoji Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından tanınırlığı olup, 1804 yılında Akademik eğitimine başlamış seçkin ve prestijli bir DEVLET üniversitedir.

Denklik ise, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanun 2880 sayılı kanunda değişik 7/p maddesi ile 05.12.2017 tarihli Resmi gazete de yayınlanan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yapılmakta olup, (Nisan 2020 yılında YÖK denklik ilgili maddelerde değişiklik yoluna gitmiştir.) eğitim alan öğrenci tarafından şartlar ve koşullar yerine getirilmesi sonucu kazanılan bir haktır.

H.S. Skovoroda Milli Pedegoji Üniversitesi ile 20 Temmuz ve 11. Eylül 2020 yılında yaptığım ikili sözleşme de hazırlık sınıf eğitimi içinde olmak üzere bir bütün olarak üniversite müfredatına seçmeli dersler olarak %20 Türk hukuku (Ukrayna dili Rus dili ve İngilizce olarak) okutulması ve Türk hukukunun kodifikasyonunu yapılması dair anlaşmaya varılmıştır.

İş birliğiniz içinde olduğunuz üniversitenin, sosyal ve kültürel etkinliklerden bahseder misiniz? Öğrencilerinizi bu etkinliklere yöneltmek için ne gibi çalışmalarınız oluyor?

H.S. Skovoroda Milli Pedegoji Üniversitesi 14 fakülteden oluşmaktadır. Hem Türk kültürel bölümü, hemde Türkoloji bölümü bulunmaktadır. Bu üniversitede Ayrıca Türk sosyal köşesi de oluşturulmuştur. Üniversitede yabancı (Türk öğrenciler için)  üniversite tarafından ayrılan ve tarafımıza tanzim edilen 8 katlı yurt kullanımını, okuma odalarını, kütüphanelerini, spor, kültür ve diğer tesislerin kullanılmasında ve aktivasyonlarda hiçbir kısıtlama söz konusu olmamaktadır.

En büyük ayrıcalığınız nedir? Nelere öncelik veriyorsunuz?

İnsanlara duymak istediklerini anlatmak bugün neredeyse pazarlama adına kullanılan en önemli manipülasyon tekniği, fakat bizler bunun yerine hayallerle gerçekler arasında köprü oluşturarak öğrenci adayımıza duymaktan mutlu olacağı gerçek olmayan senaryolar yerine gerçekleri ve olası durumları net bir şekilde anlatıyoruz. Böylece beklentiler ve süreç netleşmiş oluyor.

Öncelikle öğrenci adaylarına her coğrafyanın kendine has bir özellikte olduğunu anlatmak önemli bir konu; iklimi, yaşam şartları gibi genel durumlardan başlayarak özel ve geliş amaçlarını karşılayan soruların cevaplarını vermeye çalışarak devam ediyoruz. Okulun eğitim ve öğretim yöntemi, müfredatı, imkanları ve imkan dahilinde olmayacak olan durumları beyan etmek karşımızdaki adayı da rahatlatıyor.

En önemli konularda biri de kimseye hayal ve heves pazarlamıyoruz, kimseye gül bahçesi vaat etmiyoruz. Her seçimin beraberinde yaşanılacak zorlu ve güzel yanlar olacaktır. Bizler bunları anlatıyor ve destekte bulunacağımızı da iletiyoruz. Bizim öğrenci zincirimiz kendini geliştiren yani; bir öğrenci diğerine bizden bahsederek yolumuzun kesişmesini sağlıyor memnuniyet döngüsü tüm reklamlardan daha hızlı yayılan bir süreçtir. Bizim öğrencilerimiz hep referansla gelenler olmaktadır.

Ülkemizde eğitimin daha iyi düzeyde yapılması için neler yapılmalıdır sizce?

Aslında bahsettiğim gibi çok yönlü bireylerin yetiştirilmesi ve beceri düzeyinin beklentilerden ayrılması hedefi netleştirecektir. Balığa ağaca tırmanmayı öğretmemek lazım yani her öğrencinin özelliği ve yapabilirliği farklı alanlarda olabilir. Bunun için tabii eğitmenlerin sürekli iç eğitime tutulması ve bunu süreli yapmak çok önemlidir. Öğretmen bir çocuğun kılavuzudur. Öğretmen ve öğrencilerimize hak edilen değerin verilmesiyle ilerleme yaşanacağını düşünmekteyim.

Önümüzdeki dönem hedef ve projelerinizden bahseder misiniz?

Hedefimiz, eğitim alanında bizlere katılan öğrencilerimize en kaliteli eğitimi sağlamak ve onların seçtikleri alanlarda en iyi yerlere gelmelerinde aracı olup köprü kurmak. Öğrencilerimize bir diplomadan daha çok iyi bir eğitimin yanında, sürdürülebilir nitelikli eğitim almalarını sağlamak ve yetkinlik kazandırmaktır.

Bana bu yolda ve çalışmalarımda sonsuz destek sağlayan Sayın Doç. Dr. Levent Ersin ORALI, Doç. Dr. Tugay YAZGAN ve Ahmet KAYA hocalarımızın da referansları ile H.S. Skovoroda Milli Pedegoji Üniversitesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Üniversitesi, Aydın Üniversitesi ve Kıbrıs İlim Üniversitesi arasında akademik eğitim işbirliği protokolleri anlaşmalar gerçekleştirilmiştir. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkürlerimi iletmek isterim.

Share