HARKOV (KHARKIV) Tıp Üniversitesi’nin tarihi 200 yıldan fazladır.

Bugün HARKOV (KHARKIV), güçlü bir eğitim ve bilimsel temele sahip yenilikçi, çok disiplinli bir yüksek öğretim kurumudur. Üniversite, mevcut ve gelecekteki işgücü piyasası koşullarını karşılamaya uygun, dünya tıp eğitimi standartlarına uygun yüksek nitelikli profesyoneller yetiştirmektedir.

Öğrenciler, 150 bilim doktoru ve 590 doktora dahil olmak üzere deneyimli akademisyenler, profesyoneller tarafından eğitilir. Pratik beceriler, çeşitli klinik durumları simüle eden modern simülasyon teknolojileri kullanılarak ve şehrin ve bölgenin tedavi ve önleme tesisleri temelinde yer alan klinik bölümlerde elde edilir.

HARKOV (KHARKIV),  24 ülkede 77 eğitim, klinik ve araştırma ortağı kurumu vardır. Böylece öğrencilerimiz her yıl yurt dışında staj ve sömestr eğitimleri alabilmektedir. Ayrıca düzenli olarak uluslararası bilimsel-pratik konferanslar, sempozyumlar ve eğitimler düzenlenmektedir.

Bu yılki Osvita.ua derecelendirmesine göre, HARKOV (KHARKIV) en iyi tıp yüksek öğretim kurumu, Doğu bölgesindeki en iyi yüksek öğretim kurumu ve Kharkiv bölgesindeki en iyi yüksek öğretim kurumu olarak İLK-3’te yer almaktadır.

Dünyanın birçok ülkesinde HARKOV (KHARKIV) diplomasının tanınması öğrenciler için önemli bir faktördür. Diploma, sahiplerinin mesleki faaliyetlerini sadece Ukrayna’da değil, yurtdışında da yürütmelerine olanak tanır.

Modern eğitim uluslararası bir tanınırlıktır!

LİSANS BÖLÜMLERİ

Tıp (6 yıl)
Diş Hekimliği (5 yıl)
Hemşirelik (3 yıl)
Radyoloji
Deri ve Zührevi
Bulaşıcı Hastalıklar
Nöroloji
Patolojik Anatomi
Psikiyatri
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anesteziyoloji
Travmatoloji ve Ortopedi
Oftalmoloji
Üroloji
Cerrahi
Pediatri
Çocukluk Jinekoloji
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Çocuk Cerrahisi
Kardiyoloji
Epidemiyoloji
Ortopedi
Tedavi Diş Hekimliği
Pediatrik Diş Hekimliği
Ortopedik Diş Hekimliği
Cerrahi Diş Hekimliği