Ukrayna Üniversiteleri İçin Gerekli Kayıt Evrakları

1. UKRAYNA  VİZESİ  TÜM ÖĞRENCİLER  İÇİN   EVRAKLAR

 • Pasaport Aslı ve Pasaport Fotokopisi (Renkli) 1. adet
 • Biyometrik Resim  (Arka Fon Beyaz) 2. adet
 • Üniversite tarafından verilen davetiye aslı(Şirket tarafından temin edilecek)

2.     ÜNİVERSİTELERE ÖN KAYIT İÇİN  EVRAKLAR

A-  Birinci Sınıf Kayıt İçin İstenilen Evraklar

 • Lise Diploması Aslı  (Aslına Kaymakamlıktan apsotil yapılacak) 1.adet
 • Lİse Transkript Aslı  (Aslına Kaymakamlıktan apostil yapılacak)  1 adet
 • Pasaport Aslı ve Pasaport Fotokopisi (Renkli) 1. adet

B-   Lisans Tamamlama İçin İstenen  Evraklar  

 • Üniversite Diploma aslı (Aslına Kaymakamlıktan  Apsotil Yapılacak) 
 • Üniversite Transkript Aslı  (Aslına  kaymakamlıktan Apostil Yapılacak) 
 • Ders İçerikleri 

C-Yüksek Lisans İçin İstenen Evraklar

 • Lisans Diploma    (aslı – Kaymakamlıktan Apostilli )
 • Lisans Transkript  (aslı – Kaymakamlıktan Apostilli )
 • Pasaport Fotokopisi   ( En az 4 Yıllık Pasaport)
 • Uluslararası Doğum Belgesi Formül A ( Nüfus Dairesinden)+ Kaymakamlık Apostilli )

D-Doktora Kaydı İçin İstenilen Evraklar

 • Lisans Diploma  ( aslı – Kaymakamlıktan- Apostilli)
 • Lisans Transkript  (aslı  – Kaymakamlıktan –Apostilli)
 • Yüksek Lisans Diploma   ( aslına Kaymakamlıktan –Apostilli)
 • Yüksek Lisans Transkript ( aslına Kaymakamlıktan –Apostilli)
 • Pasaport Fotokopisi ( En az 5 Yıl süreli Pasaport)
 • Uluslararası Doğum Belgesi Formül A ( Nüfus Dairesinden+ Kaymakamlıktan apostilli)

3.ÜNİVERSİTEYE KESİN KAYIT EVRALARI

A-Birinci Sınıf Kesin için Kayıt Evrakları

 • Lise Diploması Aslı  (Aslına Kaymakamlıktan apsotil yapılacak) 1.adet
 • Lise Transkript Aslı (Aslına Kaymakamlıktan apostil yapılacak)  1 adet
 • Pasaport Aslı ve Pasaport Fotokopisi (Renkli) 1. adet
 • İkametgah-Yerleşim belgesi  (Kaymakamlıktan  Apostilli) olarak alınacak
 • Ulu slararası Doğum Belgesi Formül A (Nüfus Müdürlüğü) + Kaymakamlıktan Apostil) 
 • Kimlik Fotokopisi  
 • Sabıka Kaydı   (Adliyeden)+( Kaymakamlıktan Apostilli)              
 • Biyometrik   Resim   (Arka Fon Beyaz) 12  Adet (Ebat3,5*4,5)
 • Okul Davetiyesi (Tercih edilen okuldan Diyalektik Eğitim  tarafından temin edilir) 

B-Lisans Tamamlama İçin Kesin Kayıt Evrakları   (Üçüncü Sınıftan Başlama)

 • Üniversite Diploma aslı    (Aslına Kaymakamlıktan  Apsotil Yapılacak) 
 • Üniversite Transkript Aslı  (Aslına  kaymakamlıktan Apostil Yapılacak) 
 • Ders İçerikleri 
 • Pasaport Aslı ve Pasaport Fotokopisi (Renkli) 1. adet
 • İkametgah-Yerleşim belgesi   (Kaymakamlıktan  Apostilli) olarak alınacak
 • Uluslararası Doğum Belgesi Formül A (Nüfus Müdürlüğü) + Kaymakmılıktan Apostil) 
 • Kimlik Fotokopisi  
 • Sabıka Kaydı   (Adliyeden)+( Kaymaklıktan Apostilli) 
 • Biyometrik   Resim   (Arka Fon Beyaz) 12  Adet (Ebat3,5*4,5)
 • Okul Davetiyesi (Tercih edilen okuldan Diyalektik Eğitim  tarafından temin edilir) 

C-Yüksek lisans İçin Kesin Kayıt Evrakları

 • Üniversite Diploma aslı  (Aslına Kaymakamlıktan  Apsotil Yapılacak) 
 • Üniversite Transkript Aslı  (Aslına  kaymakamlıktan Apostil Yapılacak) 
 • Ders İçerikleri 
 • Pasaport Aslı ve Pasaport Fotokopisi (Renkli) 1. adet
 • İkametgah-Yerleşim belgesi  (Kaymakamlıktan  Apostilli) olarak alınacak
 • Uluslararası Doğum Belgesi Formül A (Nüfus Müdürlüğü) + Kaymakmılıktan Apostil) 
 • Kimlik Fotokopisi  
 • Sabıka Kaydı  (Adliyeden)+( Kaymaklıktan Apostilli) 
 • Biyometrik   Resim  (Arka Fon Beyaz) 12  Adet (Ebat3,5*4,5)
 • Okul Davetiyesi  (Tercih edilen okuldan Diyalektik Eğitim  tarafından temin edilir) 

D-  Doktora İçin Kesin Kayıt Evrakları

 • Y.Lisans Diploma aslı  (Aslına Kaymakamlıktan  Apsotil Yapılacak) 
 • Y. Lisan Transkript Aslı (Aslına  kaymakamlıktan Apostil Yapılacak) 
 • Özgeçmiş  ( 1 Sayfalık kendinden bahsedecek şekilde çalıştığı yer, medeni durumu vs.),           
 • Yüksek Lisans Ders İçerikleri     (Üniversitenin Öğrenci işlerinden kaşeli imazlı)
 • Yüksek Lisans Tez İçeriği ve Tez Örneği (CD olarak)
 • Pasaport Aslı ve Pasaport Fotokopisi (Renkli) 1. adet
 • İkametgah-Yerleşim belgesi   (Kaymakamlıktan  Apostilli) olarak alınacak
 • Uluslararası Doğum Belgesi Formül A (Nüfus Müdürlüğü) + Kaymakamlıktan Apostil) 
 • Kimlik Fotokopisi  
 • Sabıka Kaydı   (Adliyeden)+( Kaymakamlıktan Apostilli) 
 • Biyometrik Resim  (Arka Fon Beyaz) 12  Adet (Ebat3,5*4,5)
 • Okul Davetiyesi  (Tercih edilen okuldan Diyalektik Eğitim  tarafından temin edilir)  

3. YURTDIŞI ÖĞRENCİ İKAMETGAH’I (Posfika) İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Not: Kesin Kayıttan sonra Diyalektik Eğitim vezninde Üniversite görevlisi tarafından yönlendirilecektir.

4. ÖĞRENCİ YURT KAYIT İÇİN BELGELER

Öğrenci Oturum izni (Posfika) Göç idaresinden alındıktan sonra Diyalektik Eğitim tarafından yurt kayıt işlemleri yapılmaktadır. (Posfika, Pasapor örneği ve 2 adet fotograf )

Share